Guia didàctica

Títol de la Unitat didàctica: JUNTS SOM MILLORS!

Nivell Educatiu: Cicle Superior de Primària (5è i 6è)

Objectius didàctics

 • Millorar l’equilibri corporal. 
 • Conèixer els conceptes bàsics de l’acrosport.
 • Mostrar una actitud solidària i positiva en el treball cooperatiu.

Aportacions a les competències bàsiques

 • Coneixement i interacció amb el món.
 • Competència social i ciutadana.

Competències pròpies de l’àrea

 • Pràctica d’hàbits saludables 
 • Competència social

Dimensions 

 • Dimensió Activitat física

Continguts

BLOC HABILITATS MOTRIUS

 • Equilibri estàtic i dinàmic.
 • Coneixement dels conceptes bàsics de l’acrosport.
 • Cooperació.

– Criteris i sistema d’avaluació

 • Mantenir l’equilibri en l’elaboració de figures humanes.
 • Prendre consciència i executar els conceptes de l’acrosport.
 • Mostrar una actitud respectuosa i responsable en el treball cooperatiu.

– Seqüència d’activitats proposades.

 • SESSIÓ 1: Presentació U.Didàctica i bloc. Posada en comú a partir del que coneixem. Escrivim lletres i paraules amb el nostre cos.
 • SESSIÓ 2: Presentació interactiva Acrosport “elements de seguretat”. Equilibris individuals i per parelles. Elaboració dels grups.
 • SESSIÓ 3: Equilibris en grup. Preparació “sobre paper” de la composició a realitzar de FIGURES HUMANES.
 • SESSIÓ 4: Practiquem les diferents FIGURES HUMANES. La primera fase: FEM FOTOS A LES FIGURES HUMANES! Els mateixos alumnes seran els encarregats de fer servir la càmera de fotos digitals per fotografiar les figures humanes que han creat.
 • SESSIÓ 5-6:La segona fase serà elaborar un Movie Maker on hauran de posar les imatges afegint-hi música i donant dinamisme a la seva presentació/vídeo.
 • SESSIÓ 7:Finalment seran projectades a mode de presentació, per grups,  a la PDI davant de tota la classe. Valoració i tancament. Les pengem al bloc!

– Educació inclusiva.

 • Els alumnes podran realitzar les activitats per imitació. Realitzarem explicacions clares i breus, amb demostracions (reforç visual) i es faran els aclariments pertinents als dubtes que vagin sorgint.
 • L’acrosport, de per si, requereix del treball cooperatiu. Per aquest motiu, és molt inclusiu. Els grups seran heterogenis per potenciar encara més aquest aspecte. De la mateixa manera, es faran grups equilibrats per a la disciplina esportiva en qüestió; amb l’existència de portadors (més alçada i/o pes, més força i equilibri/resistència sobre aquesta) i àgils ( més menuts/petits amb més habilitats gimnàstiques, flexibles).
Go to Top