Educació Física

La matèria d’educació física, té un paper primordial en el desenvolupament de les competències bàsiques centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora corporal i la forma física i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d’activitats esportives. Per tant aquesta es considera com a fonamental en l’educació obligatòria, ja que contribueix al desenvolupament personal i a la millora de la qualitat de vida, que són finalitats bàsiques.

Aquesta matèria, obligatòria en el currículum, persegueix que els alumnes:

 • Assoleixin un bon desenvolupament personal a través del treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexioni sobre el sentit i els efectes de l’activitat física
 • Siguin capaços de donar resposta a necessitats que els portin cap al benestar personal i promoguin una vida saludable i de qualitat
 • Arribin a una pràctica d’hàbits saludables que contribueixin a “sentir-se bé” amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal.
 • Assoleixin la competència comunicativa a través de l’experimentació amb el cos i el moviment com a instruments d’expressió i comunicació.
 • Assoleixi la competència social per mitjà de l’adquisició de valors com el respecte, l’acceptació o la cooperació, que seran transferits a l’activitat quotidiana.

A part, contribueix directament sobre les competències bàsiques següents:

 • Coneixement i interacció amb el món
 • Social i ciutadana
 • Cultural i artística
 • Comunicativa
 • Del tractament de la informació i competència digital
 • Aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal

L’educació física s’estructura en una sèrie de continguts que pretenen desenvolupar les capacitats cognitives, físiques, emocionals i relacionals, totes elles vinculades a la motricitat. I també adquisició de formes socials i culturals, l’educació en valors i l’educació per la salut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *