Inici

Econoreptes és un concurs de problemes d’economia adreçat a alumnes de secundària.

El concurs consisteix en la resolució de 4 problemes en què els alumnes hauran de treballar en equips formats per un màxim de 3 membres. Cada grup disposarà d’un temps màxim d’una hora per a resoldre els exercicis. Les proves es realitzaran telemàticament en el mateix centre, en l’hora i el dia que el professor decideixi (dins del termini marcat pel concurs).

La segona edició del concurs Econoreptes es realitzarà del 3 al 14 de maig del 2021. 

Igual que a la primera edició, el concurs està adreçat als alumnes d’economia de 4t d’ESO. 

 

Entitats col·laboradores: