04.- En marxa 7 operacions ICEbergS i 38 estratègies en actiu actualment ICEbergS

DE CARA EL CURS 2011-12

En marxa 7 operacions ICEbergS, aplicables en l’entorn laboral i l’entorn de voluntariat dins del protocol general de “””PLUJArrels)))…: que va des de l’avaluació amb eines psicomètriques (H2O), a l’Avaluació Inicial per a la Gestió Unificada d’Actuacions (AIGUA), passant per la Necessitats d’Unificar Voluntats (NÚVOLS) tant docents com de l’alumne/a implicant al màxim a les seves famílies. Tot seguit passem al PLa Unificat que fa Joc en els Aprenentatges de l’alumnat (PLUJA), és el moment de les situacions inclusives dels aprenentatges col.lectius a l’aula i en les situacions que viu cadascú dels alumnes, per arribar a les ARRELS, Avaluació dels dobles Resultats Educatius competencials de l’alumnat (Competències bàsiques i més concretament les competèncials)

1.- La Gimnàsia Cerebral i l’entrenament mental (GYM). Com a motivació i estimulació del cos i de la ment.

2.- H2O,  l’anàlisi comportamental més clínic de la personalitat i de les intel.ligències (factors ELIAS: Emprenedor/a, Lingüístic, Intel.ligències, Adaptació i Social cooperació) així com dels tres llenguatges (Verbal, Matemàtic i Metacognitiu). Tot considerants els autors Kaufman, Wechsler i Eysenck entre altres com el DN CAS  de Das Naglieri

3 i 4.- KRP, el Karpetal o carpeta permanent gestionada de forma autònoma per l’alumne per a organitzar els aprenentatges i poder-los comunicar en situacions de la seva vida a l’escola, a la família i on sigui necessari. A més del Full de Ruta en Família per a impulsar l’autonomia de l’alumne i de les seves famílies en l’ús dels recursos del seu propi entorn proper i territorial.

5.- LAGO.- El procés CFTR de l’assessorament psicopedagògic a centres i a associacions, així com a persones, famílies  i recursos en la millora de la pràctica educativa. Basat en els autors Lago i Enrubia. Les sigles CFTR (Cafetera) una eina per a fer café per a la millora educativa, una eina per a fer bones pràctiques inclusives: Continguts, Fases i procediments, Tasques de col.laboració i de contingut i Recursos discursius del procés com de les millores com a resultat constructiu.

6.- LOGORAL. Dins de l’operació LAGO en l’assessorament i l’orientació a centres es pot dur a terme el foment de millores en l’avaluació dels agents educatius del comportament lingüístic oral. Aplicant l’ús de la llengua i més concretament del llenguatge a l’escola, a casa en família o en les visites en família de la ràdio, els museus, etc. En les converses del voluntariat per la llengua i entre altres situacions funcionals.

7.- M.I.D.E.D.. Aquesta estratègia es tracta de fomentar el Mapa d’Investigació del Desenvolupament Estratègic Docent, que consisteix en què cada docent elabora amb ajuda o sense segons les seves necessitats, interessos i capacitats estratègies de millora en les capacitats o competències personals i específiques docents en un procés de creixement professional tant a nivell personal com en equip. Tot considerant el pla de formació del centre i la seva necessària participació.

A més de les 38 estratègies que es desprenen de les 7 operacions ICEbergS dins de l’entorn territorial de voluntariat com dins del marc estrictament professional. L’entorn territorial més proper són els barris de ponent de la ciutat de Tarragona, l’entorn mitjà és l’entorn territorial del Camp de Tarragona i del Priorat, l’entorn ampli és Catalunya i més ampli els Territoris de Parla Catalana.

 

En el curs 2012-13 ho farem aplicable en tots els entorns laborals

Deixa un comentari