07.- ASPECTES A DONAR PRIORITAT A LA FEINA:

A.- A nivell organitzatiu:  EL PLANTEJAMENT DEL SUPORT PERSONALITZAT

1.- El paper de les CAD i desenvolupament de les seves competències. Participació a la Comissió d’Atenció a la Diversitat.   

Entrevistes amb les famílies prioritzades en la CAD.  Participació en els processos d’escolarització i transició entre els cicles i les etapes educatives  inici a P3 i de 6è a 1er ESO.

B.- En col.laboració en els processos d’inclusió social:   EINES PER AL SUPORT PERSONALITZAT A LES AULES

2.- Potenciar l’autonomia avaluadora del personal docent i del seguiment dels progressos del professorat respecte al seu alumnat

3.- L’ús dels llenguatges (matemàtic, verbal i meta-cognitiu) a l’escola i les competències bàsiques. Les competències bàsiques transversals. L’ús del llenguatge (verbal) a l’escola. El desenvolupo tot seguit a tall d’exemple

4.- Alumnat amb dificultats en la comunicació, en el llenguatge i en la parla. Tasca informativa i valorativa de les tècniques per a estimular la comunicació verbal a alumnes que no parlen. Sol·licitud assessorament (informatiu) del SAAC a dues escoles. Considerar els principis conductistes d’ensenyament del PECS.

5.- Alumnat en situació de seguiment (E) en vies de dictamen (A) amb desenvolupament previ dels “PI” respectius. Tot considerant els recursos de l’alumne/a, la carpeta porta folis, agenda escola – família, ajuts de l’entorn, metodologies com jocs d’exercitació en el marc del treball col.laboratiu i d’equips cooperatius.

6.- Inici de la recerca d’estratègies educatives per a fomentar l’autonomia dels aprenentatges de l’alumnat i les seves competències bàsiques transversals a partir de la valoració psicopedagògica en col.laboració de l’avaluació tutorial i docent. Implicació de l’alumne i de la seva família: El KRP i el Full de Ruta en Família

         7.- Treball en xarxa amb l’entorn immediat i amb altres actuacions en l’entorn territorial del Camp, la Conca i el Priorat.  Professionals, Entitats i recursos de l’entorn territorial.

 

Deixa un comentari