L’Escola de Música >3 anys

Què ofereixen les escoles de música? No totes oferten els mateixos estils, instruments, grups instrumentals, matèries teòriques , metodologies, edats, ni tampoc tenen els mateixos preus, a vegades molt a veure amb el seu finançament , en aquest sentit trobem escoles privades, de la diputació, municipals (de gestió directa, indirecta, patronats,…)
Una altra qüestió a tenir en compte és saber si l’escola està reconeguda pel Departament d’Ensenyament. Les escoles de música reconegudes ofereixen les materies necessaries per completar el nivell elemental. En el cas que l’alumne es vulgui professionalitzar es plantejarà fer les proves d’accés als ensenyaments professionals de música a algún Conservatori. Si no es vol seguir aquest camí les escoles ofereixen moltes altres materies, les millors són grupals per a músics amateurs.
També és interessant saber que la majoria d’escoles municipals están associades a l’ACEM, Associació Catalana d’Escoles de Música, des d ‘on s’ofereix formació pels professors, s’organitzen activitats intercomarcals pels alumnes i també informació on-line: borsa de profes, recursos, etc…