Presentació

Aquesta pàgina és un arxiu documental

Alguns dels enllaços poden haver deixat de funcionar


La creixent diversitat a Europa i el conseqüent augment constant de relacions de tot signe entre grups, comunitats i nacions atorguen al diàleg intercultural una posició que la Unió Europea ha considerat tan prioritària com per designar el 2008 Any Europeu del Diàleg Intercultural. Europa vol així promoure el coneixement mutu entre els seus ciutadans i assentar d’aquesta manera les bases de la convivència en un entorn social i cultural que serà gradualment més divers.

 

6385490_09c88017c2_m.jpg

Amb aquesta acció, la Unió Europea vol promoure el diàleg intercultural com a procés en què totes les persones que viuen a la UE o hi tenen relacions puguin millorar el seu coneixement mutu per viure en un entorn cultural més obert, però alhora també més complex; on coexisteixen diverses identitats i confessions, tant entre diferents estats com dins de cada estat.

 

L’Any Europeu del Diàleg Intercultural vol reforçar i prioritzar un intercanvi cultural més estructurat per tal d’implicar els seus ciutadans i ciutadanes en la gestió de les complexitats de la realitat sociopolítica. Per aquests motius, la UE reconeix el seu paper per “inspirar les persones que viuen a la UE o hi tenen relacions a entrar en contacte directe amb altres cultures, tant a casa com a l’exterior, i d’aquesta manera contribuir a la tolerància i el respecte mutu, que són condicions prèvies per al diàleg intercultural”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *