Presentació

Aquesta pàgina és un arxiu documental

Alguns dels enllaços poden haver deixat de funcionar


La creixent diversitat a Europa i el conseqüent augment constant de relacions de tot signe entre grups, comunitats i nacions atorguen al diàleg intercultural una posició que la Unió Europea ha considerat tan prioritària com per designar el 2008 Any Europeu del Diàleg Intercultural. Europa vol així promoure el coneixement mutu entre els seus ciutadans i assentar d’aquesta manera les bases de la convivència en un entorn social i cultural que serà gradualment més divers.

 

6385490_09c88017c2_m.jpg

Amb aquesta acció, la Unió Europea vol promoure el diàleg intercultural com a procés en què totes les persones que viuen a la UE o hi tenen relacions puguin millorar el seu coneixement mutu per viure en un entorn cultural més obert, però alhora també més complex; on coexisteixen diverses identitats i confessions, tant entre diferents estats com dins de cada estat.

 

L’Any Europeu del Diàleg Intercultural vol reforçar i prioritzar un intercanvi cultural més estructurat per tal d’implicar els seus ciutadans i ciutadanes en la gestió de les complexitats de la realitat sociopolítica. Per aquests motius, la UE reconeix el seu paper per “inspirar les persones que viuen a la UE o hi tenen relacions a entrar en contacte directe amb altres cultures, tant a casa com a l’exterior, i d’aquesta manera contribuir a la tolerància i el respecte mutu, que són condicions prèvies per al diàleg intercultural”.

 

1.001 Accions per al Diàleg Intercultural

En aquest marc i amb els mateixos objectius, la Fundació Anna Lindh conjuntament amb l’ Institut Europeu de la Meditarrània – IEMED – ha llançat la campanya “1.001 Accions per al Diàleg Intercultural”, que comporta el foment de qualsevol tipus d’acció dirigida al desenvolupament del contacte entre comunitats i al coneixement de l’“altre” a l’àrea mediterrània. En el marc de la seva estratègia actual, basada en l’esforç de reforçar les seves xarxes, la Fundació ha dirigit aquest projecte amb l’objectiu de desenvolupar un ventall d’accions destinades a la promoció del diàleg intercultural.

 

Together In Diversity

 

El projecte “Un mar de paraules” se situa en el marc de les 1.001 Accions per al Diàleg Intercultural amb la intenció de contribuir al foment del diàleg entre cultures, l’intercanvi de coneixements i experiències entre diferents tradicions locals i nacionals.“Un mar de paraules” està dirigit a la producció de contes o relats breus enfocats al diàleg intercultural a l’àrea euromediterrània, amb l’objectiu de mostrar les diferents sensibilitats que conviuen en aquesta regió des del punt de vista dels joves que hi habiten. Es tracta d’ impulsar les relacions de col·laboració entre xarxes de la societat civil mediterrània, així com fomentar la creació d’espais de debat i intercanvi estables i duradors entre aquestes xarxes i la ciutadania.

 

1270583493_71e4946d6e.jpg

Concurs fotogràfic: les cultures del teu carrer

rtemagicc_camera_en.gif

 

A mesura que va creixent la diversitat a Europa, la Comissió Europea repta els ciutadans i ciutadanes a capturar la seva visió del diàleg intercultural y compartir-la amb el món mitjançant el concurs fotogràfic “Les cultures del teu carrer”. Les fotos poden ambientar-se en aspectes com l’ educació, la religió, la immigració, la ciència, la cultura, els grups minoritaris o la juventut. Per a més informació, consulteu aquí.

 

rtemagicc_800_002.jpg