Category Archives: 3. La Revolució Industrial

La Revolució Industrial. Causes.

La Revolució industrial va ser un canvi ràpid i profund en l’economia de la societat europea que passà d’estar basada en l’agricultura i l’artesania, fonamentar-se en la indústria i la producció mecanitzada:

Economia agrària i artesana——–Economia indústrial i mecanitzada.

Aquest canvi sobtat es va iniciar a Anglaterra a mitjans del segle XVIII i es va extendre per tota Europa en només cent anys.

Les màquines van fer substituir el treball manual. Per fer funcionar les màquines i els ferrocarrils es  va fer servir una nova font d’energia: el vapor.

La societat es va estructurar en dues classes socials: la burgesia i el proletariat (els obrers). Va aparèixer un nou sistema econòmic anomenat el capitalisme que es basava en la propietat privada i en la lliure iniciativa.

CAUSES:

1.-Revolució de mogràfica: (Europa l’any 1750 tenia 187 milions d’habitans, l’any 1850 comptava amb 266)

– Augment producció aliments.

– Millores en la higiene i en la medicina

– Disminució mortalirat i increment natalitat (40 por mil)

L’esperança de vida passa de 38 anys a final del XVIII a 50 al final del XIX,

2. Revolució agrícola:

– Maquinària agrícola: segadores, trilladores, sembradores.

– Conreu de plantes farratgeres per al bestiar i desaparició del guaret

– Introducció de nous conreus com el blat de moro o la patata.