word of the day. wild animals

BubbleShahotos – Easy Photo Sharing

 En començar la sessió veiem la col·lecció d’imatges. La mestra escriu el nom d’una en un lloc amagat de la classe. Al final de la sessió pregunta als alumnes “What’s the word of the day?” Els alumnes han d’endevinar quina és la paraula amagada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *