Bibliografia

  • Curs telemàtic; D205: Aula 2.0, Xavier Suñé Suñé i Artur Tallada Cervera, Departament d’Educació
  • Jornada tècnica WordPress: Actualització de la web de centre. Dina Abizanda i Cristina Santamaria. Departament d’Educació. It is interesting the third part: WordPress, Administració

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *