Category Archives: English lessons

Psicomotricitat i hipotonia

La hipotonia es coneix com la disminució del to muscular de forma generalitzada o focalitzada. Aquesta normalment s’associa a un dèficit en el desenvolupament psicomotor i emocional. Aquest síndrome es caracteritza per la presència de postures anormals i poc habituals, així com una disminució general per aconseguir un to muscular òptim per a qualsevol forma de moviment.

Amb la intenció que aprofundiu sobre aquest concepte, us adjunto un article molt interessant en llengua anglesa:

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoton%C3%ADa

L’autisme infantil

Com a professionals de l’Educació infantil (TEI) és important que conegueu la importància d’aquest trastorn per a adquirir pautes per comprendre’l. L’autisme és la malaltia més comuna dins del grup dels trastorns del desenvolupament, conegut com a trastorns de l’espectre autista. Es caracteritza per una escassa interacció social, problemes en la comunicació verbal i no verbal, activitats i interessos greument limitats, inusuals i repetitius. Altres trastorns de l’espectre autista inclouen la síndrome d’Asperger, la síndrome de Rett, el trastorn desintegratiu infantil i el trastorn general del desenvolupament no especificat o atípic. Un de cada 155 nens presenten un trastorn de l’espectre autista. Els homes tenen quatre vegades més probabilitat de presentar-lo que les dones, però sovint aquestes el pateixen més severament que ells.

Degut a que un dels objectius de la LOE és introduir l’anglès als cicles formatius ja que potser, d’aquí a un temps estareu fent practiques en algun país de llengua anglesa, us proposo una lectura en anglès sobre l’autisme.

Sistema nerviós

El procés evolutiu dels infants és especialment important durantels primers anys de vida. Els canvis neurològics i les reorganitzacions cognitives seran la base del futur desenvolupament dels nostres infants.

Heu de saber que durant els primers anys de vida, el sistema nerviós de l’infant té una gran plasticitat, per això, com Tècniques en Educació Infantil haureu de ser molt sensibles a qualsevol canvi que detecteu en els nens i nenes.

Sistema sensorial

Durant els dos primers anys de vida, els infants coneixen el món a partir de la informació sensorial que els arriba. El dolç i salat, el caliu del contacte amb la pell de la mare, l’estimulació visual de colors i llums…tot un garbuig de sensacions que els nens experimenten amb sorpresa i alegria.

El desenvolupament sensorial és complexe, per tal d’entendre’l millor, us proposo fer una lectura per endinsar-nos en el coneixement dels sentits dels nens.

Teoria de les intel·ligències múltiples

El Model de les intel·ligències múltiples, va ser proposat el 1983 per Howard Gardner, psicòleg i professor nord-americà de la Universitat de Harvard, que va donar a conèixer al món els resultats del seu estudi. En aquest ell especificava que totes les persones tenien 7 tipus d’intel·ligència, que, si bé poden estar relacionats, determinen el comportament, la manera d’aprendre, captar, comprendre, entre altres, el món que els envolta. Era una crítica a la noció de que només existeix una intel·ligència única, que pot ser mesurada amb diferents instruments estàndards de psicometria (tests de Coeficient intel·lectual).
Per tal que anem practicant les nostres classes d’anglès, us proposo fer una altra lectura sobre intel.ligències múltiples en anglès, ànims!!!!