Tema 2. Revolució democràtica i Restauració borbònica (1868-1898)

 

1. CONTINGUTS

1. La Revolució de 1868

1.1. Situació política
1.2. La Revolució de setembre de 1868
1.3. Característiques del Sexenni Democrátic

2. La Constitució de 1869

2.1. Situació política: Els partits
2.2. La Constitució de 1869

3. La monarquia democràtica

3.1. El regnat d’Amadeu I de Saboia
3.2. L’esclat de la tercera guerra carlina 1872
3.3. El federalisme: Francesc Pi i Margall
3.4. La fi de la monarquia democràtica

4. La Primera República (1873-1874)

4.1. La República Unitaria: Estanislau Figueras
4.2. La República Federal: Pi i Margall
4.3. El moviment cantonal y la guerra carlina: Nicolás Salmerón
4.4. La fi de la Primera República: Emilio Castelar
4.5. El cop d’estat conservador: General Pavia

5. La Restauració borbònica.

5.1. El retorn dels Borbons
5.2. El fonaments del sistema canoviste

6. La Constitució de 1876

6.1. Situació política
6.2. La Constitució de 1876

7. El funcionament del sistema polític de la Restauració. Les forces d’oposició

7.1. El falsejament del sistema electoral
7.2. Els partits de l’oposició

8. El conflicte colonial i la desfeta de 1898

8.1. Les revoltes a Cuba i Filipines
8.2. La guerra hispanoamericana i la liquidació de l’Imperi espanyol
8.3. El desastre i l’Espanya de la Restauració

9. Vocabulari històric

2. ACTIVITATS

a) Exercicis. 1, 2, 3, 5 i 8 de les pàgines 178-182.
b) Vocabulari històric

3. MATERIAL DE SUPORT