Personatge misteriós

Es publicarà una pista del personatge misteriós cada dia de la setmana de dilluns a divendres, fins arribar a les 10 pistes.

Cada alumne només pot donar una única resposta i ha de contestar al bloc del seu nivell.

Com més aviat s’endevini el personatge més punts s’aconseguiran. En
la pista 1, 10 punts, en la pista 2, 9 punts, en la pista 3, 8 punts, en la pista 4, 7 punts i així fins arribar a la pista 10, 1 punt.

La resposta s’escriurà en forma de comentari. En aquesta resposta cal el nom, cognom i classe de l’estudiant.

La resposta ha de ser complerta i correcta ortogràficament. La frase que s’utilitzarà en la resposta serà: “La resposta del personatge misteriós és …………”

Si la resposta és incompleta o conté un error ortogràfic, només s’aconseguirà la meitat dels punts. Per exemple si la resposta s’ha donat en la pista 4, i hi ha una errada només s’aconseguiran 3.5 punts en lloc dels 7 que correspondrien.

A més a més, tothom que encerti els tres personatges tindrà 5 punts extra.

Al llarg del curs farem un personatge misteriós per trimestre i sumarem els punts. Igual farem un quart personatge misteriós final amb puntuació doble.

Tot el que no estigui contemplat en aquest reglament serà resolt pel jurat.

 

 

 

 

Go to Top