Des de l’IES Ronda comenten… (Lorena i Cristina)

Respecte als personatges més principals de la pel•lícula em elegit tres adjectius per a cadascun:

Krimo: sensible, tímid, callat i insegur,
Lydia: sociable, rebel, sincera (depenent amb quines persones), cridanera i extrovertida,
Frida: sincera, cridanera i pesada,
Fathy: rebel, no gaire cridaner, amable amb la ex-novia del Krimo i mal educat amb la Lydia i les seves amigues.
Nosaltres hem elegit al Krimo perquè ens és mes fàcil fer-li la descripció.

En Krimo es una persona bastant sensible perquè quan la seva ex-novia ho deixa amb ell li sent malament, encara que ja no l’estimes com temps enrere, també és sensible perquè quan li demana a la Lydia per sortir amb ella i ella no li respon, li sap molt greu i tot li surt malament. També es bastant tímid perquè sempre esta molt callat i no es comunica gaire am l’altra gent, amb els que més es relaciona son amb els seus amics. Per últim el veiem molt insegur en un moment mol essencial de la pel•lícula, quan li demana per sortir a la Lydia.
En Krimo es especial perquè esta molt enamorat i en tota la pel•lícula sel veu trist, no parla gaire…
Pensem que Lydia tindria que haver set mes sincera am el Krimo, perquè ja que deia que era tan amiga d’ ell, en aquet moment tenia que haver demostrat, la gran amistat que tenen.
Pensem que no li volia donar resposta perquè la seva amistat era molt gran i a lo millor amb la relació es trencaria.
Creiem que la colla estan tan units perquè es coneixen des de sempre i de l’escola.
Valorem negativament l’actitud i la pressió de la colla perquè sempre estan discutint i esbarallant-se.
Sobre la reacció de la professora, doncs se li acabava la paciència perquè el Krimo no interpretava be el paper.
En relació al Krimo i la mare no tenien gaire relació perquè no hi havia comunicació entre ells, es veien molt poc, ja que el Krimo es passava la major part del dia al carrer amb la seva colla.
La forma de parlar que hi ha entre ells no es gaire bona perquè tota l’estona s’insulten i esfalten al respecte entre ells.
Te un final bastant estrany que no l’hem acabat d’entendre exactament. Un dels finals que hi posaríem seria amb un final feliç, doncs que tot es soluciones, la Lydia i en Krimo que quedessin bé, tant com amics i com a parella, i que les relacions entre els amics fos mes bona.

Lorena Carazo i Cristina Diaz
IES Ronda, Lleida

Deixa una resposta