Pràctica central

Ja es poden veure les pràctiques centrals realitzades a tots els tallers!

S’accedeix als muntatges a l’apartat “Pràctica central” de cada bloc. A l’apartat “Diari del taller” d’alguns blocs també hi trobareu fotografies dels rodatges, experiències explicades i comentades, i fotografies dels processos d’ideació.

espera_03.jpgespra_07.jpgespera_01.jpgespera_02.jpgespera_05.jpgespera_08.jpgespera_06.jpgespera_04.jpg

Aquest exercici proposa realitzar una petita seqüència d’entre 4 i 7 plans. La situació ve donada: algú espera i aquesta espera no es pot resoldre durant la seqüència (és a dir, l’espectador no sabrà si l’altra persona arriba o no). Hem d’imaginar la seqüència com si fos la primera vegada en un llargmetratge on apareix el personatge protagonista. Es defineix la situació general i el caràcter del protagonista entre tota la classe i després es fan els grups de rodatge. Cada petit grup determina les localitzacions on vol rodar, el treball de colors de la seqüència i les possibles transformacions cromàtiques al llarg dels diferents plans.