Membranes de filtració

ultraosmo 1Pau Salvatella (alumne) i Esteve Moré (tutor)
Institut de Llagostera

Introducció

La filtració és un procediment d’origen artesanal, que es va anar introduint al món de la industria. Aquest es basa en la retenció, mitjançant una membrana permeable, de les partícules suspeses en un líquid, per així poder-ne extreure la substància desitjada. La retenció d’aquestes partícules depèn de la mida que tinguin i dels porus del filtre (en aquest cas la membrana).

ultraosmo2El treball de recerca

Aquest treball de recerca introdueix els diferents mètodes de filtració de contaminats que podem trobar en diferents indústries, mitjançant membranes permeables (en són un exemple els tubs que s’utilitzen en el processos de dessalinització de l’aigua). També s’explica els diferents tipus de membranes (microfiltració, nanofiltració, etc.), les seves característiques generals, i es valora si aquests sistemes són eficaços i quins són els més rendibles en diferents situacions.

Finalment s’ha construït un circuit que conté tubs d’ultrafiltració i membranes en espiral d’osmosi inversa que permet estudiar el permeat obtingut a partir d’un líquid contaminat.
Aquest circuit és el que es mostrarà a la jornada científica. Es podrà observar com està construït aprofitant una bomba d’una cafetera, una altra d’una caldera vella, reutilitzant membranes d’ultrafiltració d’un sistema que ja funcionava… Es posarà en funcionament per així poder explicar tot el procés.