Criptografia: els codis secrets

Tercer d’ESOcripto3
Institut Santa Eugènia
Girona

La criptografia és tan antiga com l’escriptura: sempre que hi ha hagut una comunicació entre dues persones, hi ha hagut una tercera persona que podia estar interessat en interceptar i llegir aquella informació, sense permís i coneixement dels altres.cripto2

Generalitzant encara més, sempre que algú amaga alguna cosa, sempre hi haurà persones interessades en descobrir-lo.

És per això que sempre que hi ha gent que l’interessa xifrar un missatge (criptografia), hi ha algú interessat en desxifrar (el Criptoanàlisi).

cripto1En aquesta activitat farem un repàs dels mètodes més clàssics d’encriptació, com ara el xifrat de Cèsar, o xifrat mitjançant una escítala, passant per la famosa màquina enigma, la qual va ser un element clau de la II Guerra Mundial fins a xifrats que s’estan fent servir a l’actualitat, com ara el RSA.

Els i les participants s’hauran de convertit en veritables espies i desxifrar tots els codis que els anirem proposant, tot fent servir el seu enginy, i eines que disposarem al seu abast.

Per saber-ne més: