El llamp i el tro

Primer de batxillerat
Institut Vescomtat de Cabrera
Hostalric

Objectius

  • Comprovar que la velocitat de la llum no és la mateixa que la velocitat del so.
  • Calcular la distància  entre la posició de l’observador i on es produeix la tempesta.
  • Calcular el temps que triga el so fins arribar a l’observador.

Procés de treball

Per realitzar els càlculs i fer la comprovació hem de simular una tempesta. Farem explotar un petard, el soroll del qual representa el tro, i la llum que emet simula el llamp.
Mesurem la distància entre el petard i l’observador (receptor).

Concepte científic

  • El so és una ona mecànica longitudinal que depèn del medi per propagar-se.
  • La llum és una ona electromagnètica transversal i no depèn del medi.
  • La velocitat del so en l’aire = 340 m/s
  • La velocitat de la llum en el buit = 3·108 m/s