El CFA Palau de Mar participa en l’elaboració del pla estratègic del Consorci d’Educació de Barcelona

El Consorci d’educació de Barcelona ha posat en marxa un procés participatiu de planificació, reflexió i coneixement sobre el que ha de ser l’educació a la ciutat de Barcelona i el seu model de governança institucional i de gestió per al període 2017‐2021.

L’objectiu és l’elaboració del Pla Estratègic del Consorci d’Educació de Barcelona 2017‐2021. i per a fer-ho s’han creat sis grups de treball que han d’elaborar una proposta relacionada amb cadascun dels sis blocs estratègics que ha establert el Consorci.

pla estratègic

Els grups de treball, tal com s’estableix en el document de treball per a l’elaboració del Pla estratègic, estan formats “per persones expertes i de reconegut prestigi del Consorci, el Departament, Ajuntament, les universitats o entitats del sector educatiu

L’aprenentge al llarg de la vida està ben present en aquest procés i centra un el sis blocs estratègics, concretament el que porta per títol “Aprenentatge al llarg de la vida. Barcelona una ciutat d’oportunitats.” Justament en el grup de treball corresponent, hi participa en Joan Padrós, director del nostre centre.