– Aquest bloc desitja…

Aquest bloc vol facilitar que:

  • la biblioteca escolar, integri i prepari per a la Societat de la Informació i del Coneixement.
  • el nostre alumnat sigui autònom en les seves recerques i en el seu aprenentatge, seleccioni i jerarquitzi continguts, busqui, adquireixi i utilitzi les dades.

El desenvolupament de la competència informacional implica l’adquisició d’habilitats de pensament, d’ús de tecnologies d’informació i d’ús de fonts d’informació general.
Una persona amb aptituds per a l’accés i ús de la informació hauria de ser capaç
de:
– Reconèixer una necessitat d’informació.
– Determinar l’abast de la informació requerida.
– Accedir-hi amb eficiència.
– Avaluar la informació i les seves fonts.
– Incorporar la informació seleccionada a la seva pròpia base de coneixements.
– Utilitzar la informació de manera eficaç per a dur a terme tasques específiques.
– Comprendre la problemàtica econòmica, legal i social que envolta l’ús de la
informació.
– Accedir-hi i utilitzar-la de forma ètica i legal.
– Classificar, emmagatzemar, manipular i combinar la informació reunida o generada.
– Generar, registrar i compartir nova informació.

L’alfabetitzat “informacionalment” és la persona que posseeix aquestes destreses i n’ha assolit la competència. (Rodríguez, 2006)

extret de http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà