Featured post

01.- Funcionem com una agència.-

L’Associació Ceradai – Institut de Recerca Cultural Ciutadana “Cooperis, Comental i de Decisiologia Cooppel” en la Cooperació Mental pel Diàleg i per la Pau Mundial

Registre Associacions. Departament de Justícia Tarragona Núm. 1.307

Associació cultural per a la renovació pedagògica i la innovació educativa, fundada el 31 de juliol de 1986

Segons els Estatuts de 31 de juliol de 2014 actua com una agència:

(ABCDE de Pes)

A.- Administra l’associació i les coordinacions

B.- Bones pràctiques Cooperis, Comental i Cooppel

C.- Coordina persones, entitats i recursos per organitzar activitats Cooperis.-

D.- Difon les Dinàmiques Mentals Cooperatives Comental i Cooppel  i la cultura basada en la cooperació mental pel diàleg i per la pau.

E.- Estudia i investiga els efectes psicosocials de les dinàmiques i de les nostres activitats

Pes.- Promou iniciatives Comental i Cooppel

La presència en la societat

La participació ciutadana

La pràctica de la cultura dels valors i dels jocs cooperatius creatius, abans denominats 003B+ADN

La protecció i els permisos per a garantir les condicions de qualitat i dels efectes de les Dinàmiques Mentals Cooperatives i de la cultura del Comentalisme.-

CERADAI-Institut és l’agència per a la Creació Ciutadana Cooperant, sostinguda per l’associació per a la investigació psicosocial de les decisions humanes CERADAI de Catalunya    WWW.EDUCERT.CAT WWW.EDUCREA.CAT

CERADAI s’escriu amb  C de COOPERANT

05.- Reivindicació pacífica i assertiva de la iniciativa ciutadana en educació del segle XXI

Reivindicació, no restar indiferent, escandol, denúncia i retratar les situacions en contra dels Drets Humans, plasmar la vulnerabilitat davant el sistema. Però tot això amb la iniciativa i l’acció social.

CERADAI és l’espai lliure, creatiu, cooperant en pro de la Comunitat d’Entorn, per mitjà del Voluntariat Promotor Cultural amb una trajectòria de més de 20 anys, actuacions inspirades en la Recerca Acció (Research Action) i la Pràctica Reflexiva. CERADAI a més vol dir el fet de pulir, encerar, forjar amb el calor afectiu, il.luminar. (CERA)… decisions-aprenentatges-inclusius (DAI).

Es tracta d’imaginar els millors resultats, identificar barreres com falta de recursos, prejudicis, supersticions, posicions psicodefensives i projeccions psíquiques d’estrés i pors com ràbies. identificar-les per a limitar-les, eliminar-les i/o superar-les. Sortejar les barreres a les actuacions constructives socials és un dels objectius de CERADAI com associació i agència d’Investigació Psicosocial i de Voluntariat Promotor Cultural CERADAI-Institut.

CERADAI és també pretigiar, protegir, promoure, permetre, practicar, participar de forma digna les nostres aspiracions i la de la ciutadania. La noblesa i la dignitat de les bones pràctiques cooperants creatives que donen identitat a la bona gent en la vivència del present, en el poder ser i en el perdre en quan guanyem alguna cosa, en els nostres aprenentatges sempre hi ha quelcom de renúncia. Tot per a construir la nostra identitat com a ciutadania cosmopolita justa i coherent.

El diner per exemple no pot ser cap barrera, al contrari per tirar endavant reptes sols cal participació. Cerquem noves fórmules d’alta participació ciutadana a baix cost econòmic.

Tot al contrari CERADAI vol dir voluntariat, vol dir pagar, contribuir… i això ha de donar prestigi i marca noble de construcció col.lectiva.

Com tirar endavant?

El nostre pla estratègic CERADAI és   EDUcert ®

EDUCACIÓ certa www.educert.cat Acreditació per competències bàsiques, amb la testificació d’actors/es i autors/es, donar fe… per a motivar, reconèixer i fomentar . Es tracta d’identificar experiències actuals, ajuda a millorar-les i col.laborar en noves iniciatives. Es fer constar i certificar treballs, productes i evidències competencials. es fer adonar i reconèixer per ainimar. Tot a la fi estratègies per a la cooperació i el foment de la creativitat.

Testificar, apadrinar i certificar treballs i productes creatius cooperants

El programa CERADAI és : EDUCACIÓ creativa i cooperant EDUcre@ www.educrea.cat

EDUCACIÓ creativa

El foment de la creació cooperant d’innovacions i bones pràctiques i a la vegada comunicar-les, intercanviar-les per a reconstruir nous projectes i programes creatius cooperants.   L’objectiu és la difusió oral i digital, és l’estímul de produccions creatives cooperants educatives.

Es tracta de crear noves situacions i al final evidenciar resultats com a valor afegit a la nostra intervenció col.laborativa.

Crear noves situacions i evidenciar resultats


06.- CERADAI de Catalunya

Associació per a la investigació psicosocial Cooperis que és una forma inclusiva d’exercici de aprenentatge servei i voluntariat promotor cultural.-

Abreviat l’estil de treball de pensament, voluntariat, civisme i acció social i domèstica com a CRD. CRD és la dinàmica de construir competències comunicatives, creatives i cooperatives i aplicar la Co-Re-De és a dir la Construcció, Reconstrucció i la Deconstrucció. Així deconstruir,decompetenciar, decomunicar, decrear, decooperar són dinàmiques per a la nova construcció de l’estudi i el tractat de la presa de decisions sobretot avaluatives i d’intercanvi: Decisiologia.

Així Decisiologia obre el pas a la Decisio-anàlisi o anàlisi de la presa de decisions, com la CRD la nova intel.ligència de la recurrèmcia i de la disponibilitat, inclosibilitat de les intel.ligències múltiples, emocional i decisòria.

La nostra tasca és des del voluntariat comprovar la diversitat de respostes davant propostes i fets, estudiant els processos.

Així també detectar els problemes i les necessitats de la ciutadania a la fi de donar RESPOSTES d’acció social

Més informació: www.educert.cat

07.- Construir propostes creatives cooperants

A partir de la detecció de necessitats, interessos i de capacitats en educació en l’entorn social i cultural, col.laborar en el disseny, execució i avaluació de propostes a la fi de generar plans de millora, tot detectant els processos de la presa de decisons i salvaguardant barreres a la comunicació, a la creativitat i a la cooperació així com al seu desenvolupament personal com col.lectiu

08.- CERADAI, marca social i cultural

Fem CERADAI, és crear cooperant ocasions per a fomentar la investigació acció psicosocial des de l’exercici del voluntariat i de la vivència de la solidaritat. Des de la recerca acció promovem l’acció social inclosible sistèmica competencial.

Volem dignificar el voluntariat promotor cultural

Volem sistematitzar la intervenció tan cívica,

voluntària com tota acció social.

Volem eliminar barreres a la comunicació, a la creativitat i a la cooperació

COMUNICACIÓ SENSE FRONTERES,

 CREATIVITAT SENSE BARRERES I

COOPERACIÓ SENSE LÍMITS

09.- EL TERMÒMETRE DE LES NOSTRES INICIATIVES

A BUSCO (BUSco persones COoperants) pots trobar de forma actualitzada la relació de les nostres activitats d’interès general.

http://blocs.xtec.cat/busco/

També www.educert.cat  i www.educrea.cat hi han informacions diverses sobre educació en la certesa i en la creativitat.

També tenim la nostra Agenda de Notícies  ANIMS

http://blocs.xtec.cat/anims 

i el nostre observatori sobre comunicació oral i digital, creativitat i cooperació en construcció: 4 ULLS

http://blocs.xtec.cat/4ulls

En el foment de la negociació i del diàleg en la participació ciutadana en l’exercici del voluntariat, del civisme i de la col.laboració domèstica en especial en educació:

http://blocs.xtec.cat/sindicvol/

10.- Vàrem organitzar EDUcre@ 2008, la segona edició.-

Dimarts dia 09 de desembre de 2008

en el Museu d’art Modern a les 19 hores

visperes dels 60 anys de la declaració universal dels Drets Humans per Nacions Unides

EDUcre@ dos    2008

Entrada gratuïta

EDUcre@, EDUCACIÓ EN CREATIVITAT

per al foment de la comunicació oral i digital, de l’autoritat creativa i la cooperació

Mostractiva amb subhasta cooperant, podent participar en activitats sense cap cost econòmic a partir de les apostes en la subhasta.

Més informació:

http://blocs.xtec.cat/educrea/2008/12/03/guio-de-lacte-educre-2008