PLURILINGUAL SCHOOL

Anglès a Educació Infantil

S’inicia l’aprenentatge de la llengua anglesa a través d’un enfocament d’immersió, amb una mestra especialista d’anglès que doni un bon referent de llengua a nivell oral. Les capacitats comunicatives s’aprenen a través de jocs, cançons, contes, rutines… de la vida quotidiana.

A P-3 s’introdueix l’anglès de manera funcional i sempre de forma oral a través de cançons, rutines, jocs… de la vida quotidiana adquireixen expressions i paraules sense adonar-se!

A partir de P-4 s’incrementa l’exposició a la llengua anglesa mitjançant dues sessions setmanals en les quals continuen treballant-se expressions funcionals i lúdiques per tal d’anar usant l’anglès com una llengua més. Es important anar incorporant estructures bàsiques de comunicació, a través de vídeos, cançons, jocs i activitats de la vida diària.

A P-5 les sessions s’estructuren de dues formes: un treball més guiat i destinat a l’adquisició del llenguatge i vocabulari clau i una sessió dedicada més a la competència comunicativa on practicarà amb la mestra expressions diàries, preguntes i respostes habituals i continuarà treballant la competència oral mitjançant jocs, rutines i cançons.

img_2480

img_20170310_114717

Amazing interviews

Els alumnes investiguen sobre un tema i elaboren tota la informació en llengua anglesa. Posteriorment preparen i realitzen una entrevista a un expert nadiu de llengua anglesa. Després editen tota la informació i fan alguna producció final.

Aquesta activitat permet usar les competències bàsiques de llengua anglesa de manera pràctica i amb bon referents de la mateixa. Els infants es motiven i s’esforcen en realitzar bones produccions orals i escrites.

Mini-Projects

Són petites activitats transversals (des de diferents àrees) amb un objectiu concret (elaborar un plànol, dissenyar un joc, organitzar un jardinet…) que permeten aplicar continguts curriculars ja assolits en llengua anglesa.

Són activitats molt motivadores que reforcen les estructures i vocabulari de la llengua anglesa i alhora reforcen els continguts curriculars de les diverses àrees.

planol-angles-1-ok

Aula de projectes en anglès

Hi ha un espai polivalent al qual anomenem aula d’experiències. És un espai que pretén simular situacions reals de la vida quotidiana dels alumnes amb objectes i materials reals com és el cas de productes d’un supermercat. Des de l’aula de llengua anglesa aquest espai ens aporta un gran ventall de possibilitats ja que ens permet recrear situacions en les quals els alumnes hagin d’utilitzar la llengua anglesa com a vehicle de comunicació a la vegada que juguen/participen en una activitat lúdica i divertida.

Taller de teatre en anglès

A cicle mitjà es realitza un projecte de teatre amb els alumnes que pretén potenciar les competències comunicatives mitjançant el treball en equip, l’expressió corporal i l’ús funcional de la llengua anglesa.
Els alumnes realitzen dramatitzacions d’obres de la literatura popular anglesa que han estat adaptades al seu nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Obres com “The very hungry caterpillar” i “The rainbow fish” són alguns dels exemples que els i les alumnes treballen per arribar a l’objectiu final de la representació davant d’un públic variat com les famílies i els companys/es d’altres cursos. No només s’ha fet una representació dels contes populars sinó que els alumnes han estat protagonistes principals en la realització de guió, descrivint el diàleg dels seus personatges i han elaborat del vestuari creant tot el material necessari. També, han treballat en equip ajudant i cooperant amb la resta de companys/es de la classe.

teatre-en-angles

E-Twinning Project

Els alumnes de 5è i 6è de l’Escola Torroja i Miret i els alumnes de l’escola Dean Field Community Primary School de Halifax (Regne Unit), realitzen un projecte d’intercanvi d’experiències, costums i tradicions dels nostres països tot utilitzant i aprenent la llengua estrangera (anglès) i el castellà per mitjà de correspondència escrita. El projecte té com a objectiu principal millorar les competències comunicatives dels alumnes. Alguns dels objectius clau que es pretenen aconseguir amb aquest projecte són els següents.

– Millorar el nivell d’expressió i comprensió escrita.
– Practicar tipologies textuals senzilles: carta, descripcions, narracions…
– Motivar l’alumnat per l’aprenentatge de la llengua anglesa
– Descobrir la cultura i tradicions d’un altre país o regió.

16-e-twining

AICLE aplicat a l’educació primària

AICLE o Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (Content Language Integrated Learning, CLIL) fomenta l’aprenentatge de l’anglès, desenvolupant continguts de diverses àrees curriculars.

A la nostra escola s’usa l’anglès per consolidar o ampliar algunes àrees curriculars com l’àrea de medi natural i social, plàstica… a l’educació Primària.

A més a través de diferents activitats es fomenta l’ús oral i escrit de la llengua de manera funcional i transversal. Els infants a través d’estructures bàsiques de llengua anglesa van consolidant unes competències bàsiques.

Cartoon pati

Es un espai creat amb la idea de reproduir petits vídeos i series en llengua anglesa i a diferents nivells a l’hora de l’esbarjo. D’aquesta manera els alumnes que ho desitgin poden dedicar trenta minuts a la setmana per estar amb contacte amb reproduccions en llengua anglesa i així desenvolupar de manera lúdica i amb el suport dels especialistes d’anglès les competències compreses en aquest àmbit.

A més, aquest recurs no està plantejat com a la visualització aïllada d’un seguit de vídeos en anglès sinó també amb el treball posterior del llenguatge emprat o que apareix en les diferents reproduccions, tot partint d’una metodologia motivadora i lúdica cap a l’alumnat que de forma voluntària decideix participar en aquesta activitat.

Hooked on  reading!
És una forma de treball cooperatiu adreçada als alumnes de Cicle Mitjà, formada per petits projectes de diferents durades i temàtiques que, partint d’una lectura, desenvolupa les quatre destreses bàsiques que requereix l’aprenentatge d’una llengua estrangera (llegir, parlar, escoltar i escriure).

Hooked on a reading

 A més a més, afavoreix la connexió entre els interessos i coneixements propis de l’alumne i els continguts que durant el projecte es van desenvolupant. El seu caràcter interdisciplinari fa que juntament amb l’Anglès es treballin continguts d’altres àrees com música, plàstica, informàtica, matemàtiques, educació física…)

Cada mini-project comença amb una lectura guiada i un petit debat sobre el què sabem i allò què volem aprendre sobre el tema que es presenta a la lectura. D’aquestes preguntes sorgirà el tema central del nostre projecte d’aula.

La lectura, eix fonamental de cada projecte, amb la ajuda de les Noves Tecnologies, és veu complementada amb l’escolta del enregistrament del mateix text i de la recerca d’altres informacions i recursos virtuals dels quals participen els alumnes.

A més a més es realitzen escrits diversos per compartir entre companys i explicar elements del projecte, per usar la llengua anglesa de manera funcional. És fonamental practicar la llengua oral en parella o en petits grups.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *