Calendari 2017/2018

Si voleu consultar les dates d’inici, festius i temes d’horaris també ho podeu fer en l’apartat “Informació” allà on diu: Informació referent al curs 2017-20118.

calendari 2017-18