SECRETARIA

 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

DIRECCIÓ:  Dilluns i dimecres de 9 a 11 h.

    Dilluns de 15 a 16 h.

 

CAP D’ESTUDIS:   Divendres de 9 a 10 h.

 

SECRETÀRIA:   Dilluns i dimarts de 9 a 10 h.

            Dijous de 15 a 16 h.