Daily Archives: 19 maig 2011

Premi Fundació Cercle d’Economia

L’escola rep el tercer premi com a finalista en la convocatòria d’aquest any del Premis de la Fundació Cercle D’Economia.

El projecte “Violí a l’Escola” té quests objectius:

  1. Millorar les competències bàsiques de l’àmbit de les llengües.
  2. Millorar les habilitats personals com ara: l’actitud de l’esforç continuat, la concentració i l’atenció, l’autocontrol i l’autoestima per tal d’aconseguir un resultat satisfactori.
  3. Mostrar i fer públics a la comunitat educativa els avanços aconseguits a través de diferents activitats: concerts, aprenentatge i servei, col·laboracions diverses.

La hipòtesi de treball d’aquest projecte innovador és traslladar les habilitats i competències assolides amb la pràctica instrumental a la resta de les àrees del currículum a molt llarg termini.