Category Archives: web 2.0

PREZI: Presentacions online

Presntacions online

Presntacions online

Prezi és un editor ambl que podrem crear presentacions molt dinàmicas, en un entorno online.

La peculiaridad és que no utiltiza diapositives, sinó que tot s’integra en gran llençolon enganxarem les nostres imatges, textos, vídeos, textos y vídeos. Noslatres decidirem el camí a realitzar, és a dir l’ordre en què es presentarà la informació. El seu estil dinàmic alhora que senzill i net, el converteixen en una gran aplicació.

Permet el regiustre per usuaris d’educació amb un espai de 500Mb. Força bé!

A continuació podeu veure una presentació feta com a exemple i amb la intenció de donar-li utilitat a l’aula, tant com a eina d’informació com a eina per crear els propis alumnes.

Via: Servei Educatiou del Solsonès
Enllaç: Prezi

Exemple:


Rutes pel món

Aquest és el treball realitzat per la classe d’EI i CI a l’escola de Lladurs. Ha estat una de les activitats integrants del projecte dels transports que ens ha ocupat tot el trimestre. Hem treballat la gravació de seqüències d’imatge i veu, i la cerca d’imatges per internet. Els programes utilitzats han estat l’Studio i l’Audacity.