EQUIP PEDAGÒGIC

CURS 2019/2020                                                                            

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tutora de 3r: Sílvia Caserras

Tutora de 4t: Laia Codina

Tutora de 5è: Ivan Vigo

Tutora de 6è: Carla González

ESPECIALISTES I ALTRES

Llengua Anglesa: Mònica Reina

Música: Laia Codina

Educació Física: Ivan Vigo i Carme Domènech

Mestra de suport: Joana Teruel

Mestra de llengua castellana: Joana Teruel

Religió: Maria Olivares

EQUIP DIRECTIU I COORDINACIONS

Directora: Carme Domènech

Secretari: Ivan Vigo

Coordinadora Primària: Sílvia Caserras

Coordinadora TIC: Joana Teruel

Coordinadora LIC: Carla González

Coordinador de Sostenibilitat: Ivan Vigo

Deixa un comentari