El Centre

plànol del barri

Característiques de l’escola

És una escola d’educació infantil i primària d’una línia des dels 3 i fins als 12 anys.

Escola petita que ofereix una ambient acollidor i familiar.

L’objectiu de l’escola és el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, afectives i psicomotrius dels alumnes per així formar persones amb autonomia i tolerància suficients per integrar-se en la societat.

En aquesta escola es dóna molta importància a l’atenció a la diversitat, a l’ensenyament personalitzat dels alumnes amb més capacitats per aprendre i als que tenen necessitats educatives especials o als procedents d’altres ètnies.

La llengua vehicular d’aprenentatge és la catalana, com a segona llengua la castellana i com a llengua estrangera, l’anglesa que es comença a 1r de primària.

Estem desenvolupant un Pla estratègic anomenat Pla d’Autonomia de Centre (PAC09) que te com a objectius principals: la millora dels resultats acadèmics i la millora de la cohesió social.

Equipaments, instal·lacions i serveis

  • Menjadoredifici
  • Biblioteca amb projector i ordinadors amb connexió a internet.

  • Aula d’acollida.

  • Servei de logopèdia.

  • Aules d’informàtica

  • Les classes d’educació física es fan al Palau d’Esports

  • Ordinadors a totes les aules.

  • L’escola ha posat en funcionament un projecte d’innovació en mitjans audiovisuals

  • Servei d’acollida matinal de 8h a 9h.

Aspectes a destacar

Participa en les activitats de teatre, música i cinema de l’Associació Cultural de Granollers.

Tots els alumnes assisteixen setmanalment a l’aula d’informàtica.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è  reben classes d’escacs.

Els alumnes de 5è participen en l’activitat d’educació vial.

Jornades culturals amb caràcter monogràfic.

Organitza sortides pedagògiques fora de la localitat en cada nivell, així com colònies escolars des de P5 fins 6è.

Celebra les diverses festes populars

Curs de natació per als alumnes de cicle inicial (1r i 2n de primària)

Edició d’una revista escolar.

L’AMPA organitza activitats extraescolars de dansa, informàtica, esports i natació entre d’altres.


Mostra un mapa més gran