Menjador

El servei de menjador del centre té com a objectiu tenir cura dels nens i nenes entre l’hora d’acabament de les classes del matí i el començament de les classes de la tarda. Es realitza mitjançant servei de catering de l’empresa CECOC.

Menú Normal
Menú Règim
Medicaments