Daily Archives: 7 maig 2013

Competències bàsiques

La convocatòria de Vaga General d’Ensenyament per al proper dijous dia 9, ha obligat a avançar la realització de les proves de les competències bàsiques a totes les escoles de Catalunya.

Avui, com la resta d’alumnat de cicle superior, a la nostra escola s’han passat les proves de competències bàsiques de Llengua Catalana i Matemàtiques, deixant per demà la Llengua Castellana i l’Anglès.

Recordem que al llarg de la seva vida acadèmica l’alumnat ha de realitzar obligatòriament unes proves que no tenen res a veure en la superació del curs, ben al contrari, la finalitat d’aquestes proves es la de dotar els centres d’uns instruments objectius, de l’anàlisi dels quals es pugui extreure conclusions que serveixin a l’escola en la millora del seu procés educatiu.

L’aplicador d’aquestes proves és un persona externa al centre, en el nostre cas ha estat un vell conegut, el mestre Josep Mª Raduà que el curs passat estava amb nosaltres. Atès que la nostra escola té dos línies, el segon aplicador ha estat un dels tutors.

Pel que fa a la correcció cal dir que la duu a terme professorat totalment extern i de forma anònima, les proves no porten el nom de la canalla, van identificades amb un número, fins i tot el sobre que les conté porta un número identificau de l’escola creat únicament i exclusivament per aquesta circumstància.