Què fem?

 – Atenem alumnes amb discapacitat psíquica dins el propi centre.

– Fem programes de suport per l’atenció d’alumnes amb discapacitat intel.lectual i/o trastorn mental inclosos en les escoles ordinàries.

– Atenem, assesorem, i donem suport a les famílies per la millora de la qualitat de vida familiar i social.

– Informem a empreses de la comarca, per tal que coneguin la discapacitat i promoguin els suports necessaris per a una bona inclusió laboral.