Presentació

Els camps d’aprenentatge són serveis educatius del Departament d’Ensenyament que ofereixen al professorat i als centres educatius la possibilitat de desenvolupar projectes de treball innovadors per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya .

El Camp d’Aprenentatge de Barcelona, gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona, ofereix als centres educatius i a altres institucions la possibilitat de desenvolupar amb l’alumnat, projectes de treball innovadors per a l’estudi de la ciutat de Barcelona des d’una perspectiva global, com una metròpoli que ofereix un gran ventall de possibilitats de treball, així com participar, en la mesura de les seves possibilitats, en la formació inicial o permanent del professorat.

Per tal de respectar la ràtio alumne/docent del CdA establerta pel Departament d’Ensenyament, l’atenció màxima que podem donar tant per sortides com per estades és de 45 alumnes.


Els docents de l’ensenyament públic que actualment hi treballem som:


Oferta educativa

L’oferta educativa del Camp d’Aprenentatge de Barcelona s’articula al voltant de tres àmbits de treball:

  • Història de Barcelona: aspectes històrics i culturals de l’evolució de la ciutat.
  • Paisatge urbà: aspectes naturals, urbanístics, de transports, d’equipaments i de serveis.
  • Modernisme: aspectes lligats directament amb aquest moviment artístic i el període històric al qual va tenir lloc.

Objectius generals

 • Mostrar la ciutat de Barcelona com a resultat d’un procés històric de construcció i evolució d’un territori i una societat.
 • Presentar la ciutat com a ecosistema complex que necessita d’actuacions coherents amb la sostenibilitat i el respecte al medi, coneixent i promovent algunes d’aquestes actuacions tant des de l’àmbit més proper (personal o domèstic) fins al més general (institucions i òrgans de govern).
 • Afavorir el coneixement  i la necessitat de conservar el patrimoni comú, fent especial èmfasi al relacionat amb el Modernisme.
 • Promoure programes i activitats de  recerca, innovació educativa  i formació, en especial en aquelles relacionades amb les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
 • Establir acords de col·laboració amb entitats i institucions (centres educatius, serveis educatius, …) que afavoreixin i consolidin la integració al territori.

Un petit vídeo de presentació (any 2011):

Un resum del que fem: