Objectiu Barcelona 17-18: propostes de treball previ

Des del CdA de Barcelona creiem que el projecte d’estada ha d’anar més enllà dels dies de convivència a Barcelona. És per això que considerem del tot necessari que  professorat i l’alumnat s’impliquin de manera activa en el seu desenvolupament. Sota el títol “Objectiu Barcelona” us presentem dues propostes de treball previ que voldríem consensuar amb vosaltres i que haurien de servir per:

  1. Seleccionar els continguts dels diferents àmbits que es treballaran abans, durant i després dels dies d’estada.
  2. Acordar amb el CdA les Competències Bàsiques a enriquir (2 o 3 àmbits i 2 o 3 competències de cadascun)
  3. Decidir criteris per a la distribució de l’alumnat en equips de treball (3 o 4 alumnes per equip)
  4. Realitzar, en equip, les activitats indicades en el corresponent dossier que haurem consensuat.
  5. Acordar l’elaboració d’un treball posterior (al centre) que fos el resultat de la transferència dels coneixements adquirit al llarg de tot el projecte d’estada

AL “BLOC ESTADES CDA BARCELONA” podeu consultar propostes i recursos per a realitzar el treball previ per als centres que vindran el curs  2017-2018

-Altres exemples: