Info

PROFESSORAT I PROGRAMACIONS

Rocío Bosch
Càrrecs: Coordinadora de la Biblioteca (projecte Puntedu)
Grups: 1r ESO A, B, C i optativa de 3r ESO
e-mail: rbosch25@xtec.cat

Nemesia Córdoba
Càrrec: Tutora de 2n ESO A

Grups: 2n ESO A, B, C, D i 1r ESO C i D

Horari de despatx: dimecres de 9:30 a 10:30

Lidia Torrent

Càrrecs: Cap de departament i cotutora de 3r B

Grups: 3r ESO A, B, C i 2n A, B i D.

Reunió setmanal del Departament: dilluns de 9:30 a 10:30 h.


NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Aquestes normes son necessàries per mantenir una bona relació entre els membres de la comunitat educativa. Cal que tothom les respecti i les faci respectar.

AULES

• Dins de l’aula l’alumnat ha d’estar atent al treball i a les explicacions, evitant totes les actituds que pertorben el seu normal desenvolupament (parlar, tirar papers o objectes, molestar els companys/es, fer comentaris de mal gust…)
• Les faltes lleus de comportament les anotarà el professorat en el codi d’incidències d’aula per tal que en puguin estar assabentats el/la tutor/a i el Cap d’Estudis. En cas d’acumulació, s’aplicarà la sanció corresponent pel tutor/a .
• És obligació de l’alumne/a realitzar i lliurar puntualment els deures i/o treballs que els/les professors/es recomanen fora d’horari escolar.
• Cada alumne/a s’ha de fer responsable del material escolar que té a la seva disposició (taula, cadira, guixeta, ordinador..) i evitar fer-ne un ús inadequat.
• En cas d’ús inadequat del material o de les instal·lacions, l’alumne/a que faci malbé alguna cosa haurà de reposar-ho o fer-se càrrec de les despeses de la seva reposició.
• Totes les aules tenen papereres per la qual cosa cal fer-ne ús i procurar que les classes estiguin sempre netes.• Les aules romandran tancades quan no es realitzin activitats de grup.
• Durant les hores de descans ( pati ) l’alumnat no pot romandre dins de les classes.

PUNTUALITAT

• L’horari d’entrada al centre serà de 8:25 h a 8:35 h pels matins i de 15:25 a 15:35 per les tardes.
• L’acompliment de l’horari és requisit imprescindible per al bon aprofitament de l’activitat acadèmica.
• La puntualitat de l’alumnat és absolutament necessària tant per iniciar com per finalitzar les classes.
• Els canvis de classe no justificaran mai els retards.
• Quan comença qualsevol classe l’alumnat ha de dur tot el material que necessita, mai sortirà a buscar-lo a les guixetes.
• L’alumne/a que, per alguna causa excepcional, hagi d’abandonar l’escola o absentar-se d’alguna classe durant l’horari lectiu, ho farà saber al tutor/a .

GUIXETES

• Les guixetes són d’ús personal i cada alumne/a en serà el responsable fins l’acabament de curs.
• Cada alumne/a disposarà d’un codi que se li facilitarà a principi de curs.
• L’accés a les guixetes es realitzarà només en el descans, per això cal que, quan comenci qualsevol classe, l’alumnat hagi previst tot el material que necessita.

HIGIENE I NETEJA

• No es pot menjar a l’interior de les aules o del recinte, només al pati.
• Cal fer un bon ús de les papereres. No es poden llençar deixalles a terra, s’ha d’arreplegar el que hi hagi al terra.
• Des de l’Equip Docent s’establiran els torns per grups i l’horari per assegurar el manteniment i la neteja del pati. Des de les tutories setmanals se’n farà el seu seguiment.
• En compliment de la normativa legal està prohibit fumar.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• Les activitats culturals fora del Centre i programades des dels diferents departaments són obligatòries.

ALTRES

• L’alumnat ha portar al Centre tot el material necessari per a la seva activitat escolar. No ha de portar objectes de valor.
• No està permès en el Centre l’ús de: telèfons mòbils, mp3, walkmans, disc-mans…
• En cas de pèrdua el Centre no se’n fa responsable.
• Serà considerada falta greu la pertorbació d’una activitat docent pel so d’un telèfon mòbil o altre mitjà tecnològic. Podent ésser retinguts pel tutor/a o professor/a durant el temps que es consideri oportú.

One thought on “Info

  1. ncordoba

    Hola:

    Soy Nemesia Córdoba, Profesora de Lengua Castellana y os comunico que mi bloc se llama “SE HACE CAMINO AL ANDAR”. Por tanto, la información de los trabajos que se cuelguen en la red los podéis encontrar en esta página.

    Muchas gracias, y buen camino.

    Nemesia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *