Llibres i Material

Llibres i material del Cicle Mitjà

TERCER

Llenguatge:

* Quaderns de cal·ligrafia “Bona Lletra”  nº 10   Ed. Salvatella

Matemàtiques:

* Quaderns de càlcul. Editorial Nadal. nº 4,5,13   Col.lecció 9SET

Llengua anglesa:

* “Big Surprise” Activity book    Ed. Oxford

_______________________________________________________________

QUART

Llenguatge:

* Quaderns de cal·ligrafia “Bona Lletra” nº 10   Ed. Salvatella

Matemàtiques:

* Quaderns de càlcul . Editorial Nadal. nº 5A, 7, 15    Col.lecció 9SET

Llengua anglesa:

* “Big surprise” Activity book  Ed.Oxford

Flauta