La proposta de projecte va ser: amb l’ajuda del programari West Point Bridge Designer confecciona un projecte de pont, de disseny lliure i amb una elevació de coberta de 24 m. L’estructura ha de resultar estable i la simulació del pas del camió exitosa. El pont més “econòmic” i funcional rebrà una puntuació addicional.

Addicionalment haureu d’incorporar un document en format PDF, on hi fareu constar la evolució del vostre projecte de pont, podeu fer captures gràfiques amb la eina que trobareu al menú Aplicacions/Accessoris/Feu una Captura de pantalla.

La idea consisteix en reflectir la distribució dels esforços ( tracció (blau)/ compressió (vermell)) i les millores aconseguides varien les unions o la geometria d’aquestes, així mateix caldrà fer-hi constar el cost.

article

Els beneficis de fer el projecte van ser molts: aprendre la terminologia i l’ús del programa en llegua anglesa, saber analitzar els resultats, tant positius com a negatius, saber fer els càlculs bàsics tant en el càlcul d’estructures com a pressupostos.

Saber buscar en la xarxa d’Internet tota la informació necessària sobre les estructures.

(llibre de text digital, YouTube, etc..) .El treball en grup va ser una experiència única i enriquidora.

Els inconvenients la manca de vocabulari tècnic en llengua anglesa, el treball en grup també va tenir alguns problemes de coordinació entre el components del grup.