ABANS DE LA SORTIDA

Activitat 1: Aprenem una cançó. LA GRANJA D’EN JEPET. PAÍS DE XAUXA

Imatge de previsualització de YouTube

Agrupament: tot el grup.
Espai: aula de música.
Material: pantalla digital.

Activitat 2: Experimentem amb la taula de llum! Posem diferents plantilles d’animals i lletres translúcides per experimentar, observar i descobrir.

Agrupament: petits grups.
Espai: aula fosca.
Material: taula de llum, animals i lletres translúcides, fulls, colors
Activitat 3: Fem d’investigadors! Generem QR amb imatges d’animals de granja i el seu nom. Els distribuïm per la classe, i per parelles hauran d’anar descobrint l’animal i escriure el seu nom al full.

Agrupament: per parelles.
Espai: aula.
Material: tauletes, codis QR,  full i llapis.
https://es.qr-code-generator.com/
Activitat 4: La ruta. Busquem al Google Maps on està la granja, quin transport farem servir i l’itinerari.
Agrupament: tot el grup.
Espai: aula de música.
Material: PDI (Google Maps).