En una de les consultes que em realitzen habitualment, em fan una qüestió: “Quina és la diferència entre TIC i TAC?“. En un primer moment m’he quedat una mica sobtat per la pregunta, ja que al meu entendre és simplement un canvi de sigles per passar del que hom anomenava TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a TAC (Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement), però que a efectes “pràctics” no tenia cap altra importància. Seguint el desenvolupament de la qüestió, que he trobat per la xarxa, el reprodueixo, amb algunes petites puntualitzacions.

Si anem a la filosofia dels propis mots i, utilitzant una de les eines més habituals, la Viquipèdia, ens trobem amb les següents definicions:

TIC: Segons el que trobem a la Viquipèdia (TIC) relatiu a les tecnologies de la informació i la comunicació,”agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de les informacions, principalment d’informàtica, internet i telecomunicacions“. Aquestes tecnologies tenen la finalitat de millorar la vida de la gent dins un entorn. Així doncs les noves tecnologies a l’aula són un recurs que ens faran molt més fàcil la tasca i ens ampliarà les possibilitats de tot el que fem, donat el potencial del que disposen i el fàcil accès a la informació que ens donen.

TAC: Segons el que trobem a la Viquipèdia (TAC) les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement es pot entendre com una visió de les TIC des de l’escola. Es tracta de posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament – aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula. L’ús que se’n faci d’aquestes tecnologies i del seu potencial com a agents de canvi metodològic, permetrà discernir i identificar aquelles actuacions més significatives i innovadores des del punt de vista educatiu. Així doncs podem entendre que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació són les que guien l’aprenentatge.

Per tant, la diferència fonamental entre emprar un o altre mot, es basa en què el darrer mot encunyat, TAC, té unes majors connotacions al medi on s’està produint l’actuació d’aquestes noves tecnologies: L’ESCOLA!

No voldria acabar aquesta breu explicació, sense fer-vos esment d’una de les eines, que permeten en un centre fer una bona planificació de l’ús d’aquestes noves tecnologies, i que en els nostres centres educatius s’està tornant totalment imprescindible: “El Pla TAC de Centre“.

jordi-marti
Docent desconcertat que intenta encontrar el seu lloc en un món que no comprèn. O que prefereix no comprendre.