Daily Archives: 28 febrer 2012

Pel concurs de geometria…. si no recordes com calcular àrees i perímetres…

Recordeu que el perímetre es calcula sumant tots els costats. Mentre que per calcular l’àrea cal aplicar una o altra fórmula segons la figura. Les fórmules de les àrees dels polígons regulars més comuns són:

També si cliqueu aquí podeu visitar una pàgina web que us pot ser d’ajuda per calcular àrees i perímetres.

Solució problema de la setmana nº15

Et donen 16 boles que tenen exactament el mateix aspecte, però una és una mica més pesant que les altres. Has de localitzar la bola més pesant, i per fer-ho disposes d’una balança de dos platets. Però per cada pesada et cobren 1 euro, i només en tens 4. Com te les enginyaràs?

– Dividim les 16 boles en dos grups iguals i les pesem. Posem 8 boles a cada platet i fem la primera pesada.

– Agafem les 8 boles que hagin pesat més i les tornem a dividir en dos grups iguals. Posem 4 boles a cada platet i fem la segona pesada.

– Agafem les 4 boles que hagin pesat més i les tornem a dividir en dos grups iguals. Posem 2 boles a cada platet i fem la tercera pesada.

– Agafem les 2 boles que hagin pesat més i les tornem a dividir en dos grups iguals. Posem 1 bola a cada platet i fem la quarta pesada. És en aquesta última pesada en la que descobrirem quina és la bola més pesant.