T. Recerca 2. Zotero

I) Instal·lació i notes d’ús del plugin Zotero per a Firefox

En aquesta pàgina explique com s’han de gestionar les fonts d’informació que utilitzem en els nostres treballs: com es guarden les referències de les fonts (webs, articles de publicacions acadèmiques, llibres…), com es citen quan estem escrivint, i com es construeix de manera automatitzada la bibliografia del document que hem escrit.

1) El primer que farem és enregistrar-nos a Zotero, açò ens permetrà tenir la nostra bibliografia amb nosaltres allà on anem. La modalitat gratuïta ens permet un emmagatzemament de 100 MB, si no volem desar “al núvol” documents en format pdf, serà suficient per a les nostres necessitats. Si volem contractar una major capacitat d’emmagatzematge, els preus no són gens cars.
i) Visitem el web http://www.zotero.org/, i triem l’opció “Register”:
zotero_reg
ii) Haurem d’emplenar les dades que ens demana el formulari de registre (recordeu el nom d’usuari i la contrasenya que trieu). Quan hagem omplit tots els camps premerem “Register“, a la part inferior, i el sistema ens enviarà un e-mail de confirmació a l’adreça de correu electrònic indicada. Haurem d’obrir el nostre correu i picar a sobre de l’enllaç de confirmació que Zotero ens haurà enviat. Si no veiem cap missatge de correu de Zotero és possible que el nostre gestor de correu l’haja enviat directament a la carpeta de “correu brossa”, de manera que us suggereixc que mireu aquesta carpeta.
zot_regist_2

Arribats a aquest punt, ja ens hem enregistrat a Zotero i hem confirmat l’enregistrament picant l’enllaç que ens ha enviat per correu electrònic. Ara anem a instal·lar el plugin (o complement) per a Firefox, i després instal·larem el plugin per al processador de textos.

2) Instal·lació del plugin per a Firefox.
i) Tornem al web http://www.zotero.org/, i piquem a sobre del botó “download”. Fixem-nos que la versió del nostre navegador coincideixi amb l’esmentada a sota del botó. Si tenim un navegador obsolet l’haurem d’actualitzar abans de descarregar el plugin.

zotero_downl

Quan premem a sobre de “download”, probablement veurem a al part superior de la finestra del navegador apareix el missatge “El Firefox ha evitat que aquest lloc instal·li cap programari al vostre ordinador“, i tot seguit un botó que diu “Permet”:

zotero_plug_fir_permet_1red

zotero_plug_fir_permet_2

Quan premem “Permet” se’ns obrirà un altre quadre de diàleg:

zot_firef_inst

En aquest quadre de diàleg picarem a sobre de l’opció “Instal·la-ho ara”, que apareix al final del compte enrere, tot seguit començarà la instal·lació:

zot_firef_inst2

Quan aquesta hagi finalitzat, caldrà reiniciar el navegador: Picarem a sobre de “Reinicia el Firefox”:

zot_firef_inst3

Just en el moment que el navegador es reinicia, ens pot aparèixer un quadre on es mostra el complement que acabem d’instal·lar. És simplement un quadre informatiu, el tancarem:

zot_fir_comple

A partir d’ara veurem, a la part inferior dreta del navegador, la paraula “zotero”, la qual cosa ens indica que el complement està correctament instal·lat:

zot_fir_inst_final

3) Ara cal configurar el complement instal·lat amb el nom d’usuari i contrasenya amb què ens hem enregistrat abans, per tal de fer-ho, piquem (botó dret ratolí, una vegada) sobre la paraula “zotero” que hem assenyalat a la imatge anterior, se’ns obrirà una sub-finestra amb diverses opcions; tot seguit reprodueixc aquesta sub-finestra amb indicacions de les principals funcions (al posar la fletxa del ratolí damunt de cada icona, un missatge ens indicarà la seva funció).

zotero_panoramica_b2

Picarem a la icona de “Accions” i, en el menú que es desplegarà, triarem “Preferències”:

zot_pref

Ens interessaran només les preferències de sincronització: Picarem a sobre de la pestanya “Sync”, i tot seguit introduirem el nom d’usuari i la contrasenya amb que ens hem enregistrat al principi, després premerem “enter” al nostre teclat, o simplement tanquem la finestra. Deixarem totes les altres opcions tal i com apareixen per defecte. Si treballem amb més d’un ordinador açò ens permetrà també tenir les nostres referències bibliogràfiques a ma en totes les màquines en les quals instal·lem i configurem Zotero.

zotero_sync

4) Incorporar registres a la nostra “llibreria” de Zotero. (Zotero anomena llibreria al conjunt de referències bibliogràfiques. Aquestes referències les podem agrupar dins de carpetes o “col·leccions).
El cas més favorable és que estiguem navegant per una base de dades que ofereixi la possibilitat d’exportar referències al gestor de cites bibliogràfiques. Totes les bases de dades d’accés tancat tenen aquesta possibilitat. Simplement busquem l’opció “exportar” (o alguna cosa semblant) en la interfície de la base de dades, i piquem a sobre:

zot_exportar_ref1

to seguit seguirem les instruccions que ens apareguen en pantalla. En l’exemple que estem utilitzant (base de dades “Academic Research Premier), caldria seleccionar el format d’exportació (deixem l’opció per defecte: “Exportación directa”) i, a continuació, premem “Guardar”:

zot_export_2

Si ens apareix un quadre de diàleg demanant confirmació de la importació de dades, direm que d’acord (allow). Tot seguit, veurem com, a la part inferior dreta, per damunt d’on diu “zotero”, apareixerà durant uns segons un requadre com el següent, que diu “Desant l’element…”:

zot_desant

Ja tenim importat el nostre element!, si ara obrim la sub-finestra del gestor de referències (picant una vegada sobre la paraula “zotero”), podrem comprovar com els camps necessaris s’han emplenat automàticament:

zot_referencia

Lamentablement la major part de les bases de dades d’accés obert no disposen actualment de la funcionalitat d’exportació directa a gestors de referències (alguna exporta directament a “Refworks”, un gestor tancat que no te versió gratuïta).

En aquest cas, el que podem fer és, quan tinguem al davant la fitxa de l’article que ens interessa, obrim la sub-finestra de zotero, piquem a sobre de la icona “Crea un nou element a partir de la pàgina actual”:

zot_nou_element_p_act

i Zotero intentarà emplenar els camps de la fitxa bibliogràfica automàticament. Després haurem de repassar la seva feina per tal de corregir els errors comesos: moltes vegades no discrimina correctament el tipus de document, l’autor, la data o altres camps (no ho fa correctament perquè el codi de la pàgina no li ho permet).

Els camps que ha de contenir tota fitxa bibliogràfica, i que haurem d’emplenar manualment si la incorporació automàtica ha fallat, són:
– El tipus de document (“Item type”). Si és una publicació que només es distribueix als centres d’investigació triarem “Article de revista acadèmica”. També pot ser un article d’una revista de divulgació convencional, un article de premsa, una pàgina web, etc, en cada cas hem d’assegurar-nos que el tipus de document està correctament identificat, atès que en el moment de fer la citació no se cita de la mateixa manera un tipus de document que un altre.
– El títol del document. (Pot ser el títol de l’article, del llibre, etc. quan la incorporació automàtica falla, freqüentment Zotero inclou al títol el nom de la base de dades que estem utilitzant, en aquest cas caldrà modificar el títol manualment, esborrant allò que sobre )
– Autor: triarem dos camps per l’autor, en primer lloc es posa el cognom (o els dos cognoms), i a continuació, en el següent camp, el nom.
– Publicació: el nom de la publicació, per exemple, Science, o Nature.
– Volum / Número: dades referents a la publicació.
– Pàgines: les pàgines que ocupa l’article que estem citant, per exemple 252-274
– Data: la data de la publicació
– ISSN, és com el DNI de les publicacions en paper, cada publicació té un número diferent. Aquest número sol ser visible en la primera pàgina de l’article. En el cas de publicacions digitals, Zotero inclourà automàticament un número d’indentificació digital.
– URL : l’adreça electrònica de la fitxa bibliogràfica: informació fonamental si volem recuperar l’article o el resum i els hem perdut. Zotero sempre incorpora bé aquesta dada.
– Afegit: la data en què hem afegit aquesta referència a la nostra col·lecció. També és molt important. Zotero emplena aquest camp sense problemes i posteriorment el citarà en el format necessari.


II) Instal·lació i notes d’ús del plugin de Zotero per a LibreOffice / OpenOffice

Abans d’iniciar la instal·lació ens assegurarem de no tenir obert el processador de textos. Si el tenim obert, el tancarem.

Potser us resultarà sorprenent, però el plugin del processador de textos també s’ha d’instal·lar mitjançant el Firefox:
Anem a la pàgina d’inici de Zotero (http://www.zotero.org/) i, una vegada allí, a sota del botó que diu “download” (descarrega) trobarem l’enllaç que diu “Install Zotero word processor plugins“:

zotero_libreoff1

Picarem aquest enllaç. En el moment de desenvolupament actual (juliol de 2011) l’enllaç ens remet a una pàgina intermèdia on hem de triar la versió del plugin, a no ser que tinguem problemes, triarem la més moderna (tal i com hem fet amb el plugin del Firefox). En Linkat 4 (amb LibreOffice) i en Ubuntu (11.4 i anteriors) no he tingut cap tipus de problema:

zotero_libreoff2

Una vegada seleccionada (picant a sobre) la versió del plugin, encara hem de fer una altra tria: se’ns obrirà una pàgina on hem de triar la versió del plugin en funció del nostre processador de textos. En el moment de fer aquest tutorial la versió disponible per a LibreOffice / OpenOffice és la, 3.5a2. Fem clic amb el ratolí a sobre de l’enllaç corresponent:
Install the OpenOffice Plugin for Zotero (Firefox extension)

zotero_libreoff3

I ara a la part superior del navegador és probable que un missatge (El Firefox ha evitat…) ens demane permís per a instal·lar el complement. Triarem “Permet”:

zotero_libreoff4

En permetre la instal·lació, s’obrirà un altre quadre de diàleg que ens recorda que “Hauríeu d’instal·lar complements només d’autors en qui confieu.” Com que confiem, clicarem sobre el botó “Instal·la-ho ara”:

zotero_lo5

En aquest moment s’iniciarà la descàrrega i veurem un quadre de progrés com aquest:

zotero_libreoff6

En finalitzar la descàrrega el quadre de diàleg ens dirà que cal reiniciar el Firefox per a fer efectius els canvis, premerem a sobre de “Reinicia el Firefox”:

zotero_libreoff71

En reiniciar-se, s’obrirà un quadre informant-nos dels complements que tenim instal·lats. Simplement tanquem aquest quadre:

zotero_libreoff_8

I un altre quadre de diàleg que ens informa que si premem “Endavant” s’iniciarà la instal·lació del plugin per al LibreOffice:

zotero_libreoff_10

A continuació, un altre quadre de diàleg ens dona l’oportunitat d’indicar el directori d’instal·lació de LibreOffice. En Linkat 4 o Ubuntu no cal indicar res, atès que la detecció de directoris funciona correctament. Simplement piquem “Endavant”:

zotero_libreoff_11

Començarà la instal·lació i al cap d’uns segons obtindrem el missatge “Installation Succesful” (instal·lació correcta), picarem a sobre del botó “Finalitza”:

zotero_libreoff_121

Ara obrirem el processador de textos i comprovarem si efectivament el complement de Zotero ha estat correctament instal·lat. Si tot a anat bé, observarem una nova barra d’eines en el nostre processador:

libreoffice_n1

En el cas què la barra d’eines de Zotero no s’haja instal·lat o al picar sobre les icones no passe res, tancarem el LibreOffice i en el Firefox farem: Eines > Complements > Zotero OpenOffice.org Integration > Preferències > Reinstall Extension > Endavant, per tal de reinstal·lar el complement.

En la següent imatge veiem les funcionalitats que més freqüentment farem servir, a continuació les comentaré:

zot_libreoff20

(Recordeu que aquestes funcionalitats actuen en combinació amb el plugin instal·lat al Firefox, de manera que cal tenir obert el Firefox per a poder utilitzar-les.)

“Insert citation” serveix per a inserir al document una cita de la nostra col·lecció de referències bibliogràfiques que hem emmagatzemat al Zotero (amb el plugin de Firefox). La primera vegada que utilitzem aquesta funció en un document haurem de definir l’estil de citació que volem utilitzar.
Hi ha molts estils diferents, i en diferents especialitats acadèmiques s’utilitzen uns estils amb preferència sobre altres:
En medicina i bioquímica s’utilitza molt l’estil Vancouver, (la citació consisteix en un número de cita), en psicologia i ciències socials s’utilitza la norma APA (American Psicological Association, la citació inclou el cognom o cognoms de les investigadores o investigadors, i l’any de publicació), i també l’estil de la Modern Language Association (MLA) i el Chicago Modern Style, més conegut com a estil CMS.
En ciències naturals i matemàtiques és freqüent l’estil CBE.
També cal indicar de quina manera el document ha de codificar internament les citacions (Marques de referències si treballem amb LibreOffice o semblants, adreces d’interès si feu servir el m$ word):

zot_libreoff211

Si posteriorment decidim canviar l’estil de citació o la codificació interna de les cites de tot el document ho podríem fer amb el botó “Set Document Preferences“, però si ho em pensat bé al principi, no caldrà.

– “Insert Bibliography”, inserix la bibliografia. Quan ja hem escrit el nostre document, ens situem a la darrera pàgina i premem aquest botó, aleshores Zotero escriurà la bibliografia corresponent a totes les cites del document, seguint la norma APA, Vancouver, o la que en el primer moment hem triat.

– “Refresh”, refresca el document: si una vegada enllestit el document fem canvis que afecten a la bibliografia (incorporem o eliminem citacions), caldrà “refrescar” el document per tal que la bibliografia inserida s’actualitze recollint els canvis.

He comentat les funcionalitats principals d’aquesta aplicació, aquelles que jo més utilitze. A partir d’ací, podeu anar jugant amb Zotero i descobrir altres possibilitats que us ofereix.

Exemples de citacions:
Citacions amb norma APA:
Hospital admissions for personality disorders have in general revealed a lack of seasonality, but drug-dependent subjects undergo a peak incidence of admissions in Winter [Oldehinkel, 1998].

Citacions amb estil Vancouver:

Since 1838 [11], a statistically significant spring/summer peak in admissions for mania or bipolar disor-der has been fairly consistently replicated in both northern [22] and southern hemispheres [20, 26].


Aclariments respecte a la norma APA:
En l’exemple anterior he posat la situació més fàcil: citem l’autor responsable de la investigació que acabem de descriure, però segons la modalitat del nostre discurs la citació correcta s’ha de fer d’una manera o d’altra: tot seguit pose uns exemples que he extret dels materials de l’assignatura de la UOC Tècniques d’investigació i documentació… :

• Els treballs de Peterson (1999)…
• Aquests resultats coneguts podrien incidir també en el tipus de metes que es planteja l’individu (Zajonc, 2000b).
• Tanmateix, Klaczynsky et al (1997) suggereixen que aquests resultats…
• El resultat que sí sembla reiterar-se en diversos treballs (entre d’altres, Kunda, 1990; Dole i House, 1998; Gordon et al., 1999) és…

Més informació:
– Podeu trobar més informació al propi web de Zotero, on també teniu a l’abast vídeos que exemplifiquen les diverses funcionalitats: http://www.zotero.org/support/screencast_tutorials
– També podeu buscar vídeos explicatius a http://www.youtube.com, en hi han un munt.

Jesús Pedrós
Juliol de 2011

Llicència de Creative Commons
T. Recerca 2. Zotero de http://blocs.xtec.cat/biologia/t-recerca-2-zotero/ està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *