Blog Archives for category 2n Batxillerat

Aclariments respecte a conceptes relacionats amb el metabolisme que freqüentment són interpretats erròniament

1) Relatius a la fotosíntesi i la respiració: – Només els organismes fotosintètics realitzen la fotosíntesi. – Les plantes i… Continue reading »

Altres enllaços sobre la fotosíntesi

En els següents enllaços podeu trobar altres animacions interessants per ajudar-vos a comprendre millor les fases lluminosa i cíclica de… Continue reading »

La fase lluminosa de la fotosíntesi

Fixeu-vos en com als cloroplasts l’energia de la llum solar (fotons) s’utilitza per a separar electrons de l’aigua, generar poder… Continue reading »

El fotosistema II

El fotosistema II és un complex transmembranós enorme format per més de vint subunitats. Aquest vídeo us ajudarà a comprendre… Continue reading »

L’ATPasa mitocondrial i la fosforilació oxidativa

Els electrons de la glucosa s’han utilitzat per a crear un gradient electroquímic de protons entre l’espai intermembranós i la… Continue reading »

El transport d’electrons en la cadena respiratòria

Aquest fantàstic vídeo del Virtual Cell Animations Project, mostra de manera molt entenedora com té lloc el transport d’electrons a la… Continue reading »

El cicle de Krebs

Recordeu que la primera fase de la degradació de la glucosa tenia lloc al citosol, i que a partir d’una… Continue reading »

Glicòlisi

Recordeu, que: La glicòlisi té lloc al citosol, A partir d’una molècula de glucosa (C6H12O6) s’obtenen dues molècules de piruvat… Continue reading »

Introducció al disseny experimental

Us deixe un enllaç a uns documents realitzats per la Universitat de Girona on s’explica molt clarament en què consisteix… Continue reading »

Gàmetes de musclo (Mytilus sp.)

Materials: Uns musclos frescos comprats al súper o a la peixateria. Un microscopi òptic. Porta, cobre, comptagotes. Un telèfon mòbil… Continue reading »