Pla de lectura

El pla de lectura de centre és un document que s’actualitza cada curs escolar.. Contempla tres eixos importants ; el saber llegir, el llegir per aprendre i el gust per la lectura.

A continuació trobareu les diferents activitats que es fan a l´escola.

P3

 • Lectura biblioteca aula
 • Narració d´un conte en llengua materna
 • Endrapacontes.

P4

 • Explicació d´un conte per part de l´alumnat
 • Biblioteca aula
 • Endrapacontes

P5

 • Biblioteca aula
 • Creació d´un conte d´aula amb el personatge de la classe
 • Endrapacontes

1r de primària

 • Biblioteca aula
 • Lectura en veu alta
 • Dinamització activitats dimensió literaria a la biblioteca de l´escola
 • Bibliopati
 • Visita biblioteca del municipi.
 • Material didàctic per reforçar el procés de lecto escriptura.
 • Picnic de contes
 • La Xarada.

2n de primària.

 • Biblioteca aula
 • Cabàs viatger
 • Dinamització d´activitats de la dimensió literaria a la biblioteca de l´escola.
 • Material didàctic per reforçar el procés de lecto escriptura.
 • Bibliopati
 • Picnic de contes
 • El xef

3r de primària.

 • Biblioteca aula
 • Lectura en veu alta
 • Visita a la biblioteca municipal
 • Obertura biblioteca hora del pati els dimarts.
 • Autors a les aules
 • Bibliopati
 • La conferència

4t de primària.

 • Biblioteca aula
 • Lectura en veu alta
 • Autors a les aules
 • Bibliopati
 • Obertura biblioteca dimarts hora del pati.
 • Va de viatges

5è de primària

 • Bilioteca d´aula
 • Lectura en veu alta.
 • Obertura bilioteca hora del pati dels dimarts
 • El Fiction expres

6è de primària.

 • Bilioteca d´aula
 • Lectura en veu alta.
 • Obertura bilioteca hora del pati dels dimarts
 • Apoadrinament lector.

Per Sant Jordi activitats de lectura compartida tots els alumnes de l´escola.