BUT… WHAT IS IT ABOUT?

El projecte és un consorci liderat pel Centre de Recursos Pedagògics de la Garrotxa conjuntament amb tres centres escolars més: escola Castanyer (St. Joan les Fonts), escola Les Escomes (Sant Jaume de Llierca) i I’IE Greda (Olot). L’objectiu del projecte és poder veure i visitar biblioteques escolars que funcionin com a eix d’ensenyament-aprenentatge, com a espai de coneixement i com un espai de fàcil accés a la informació per inspirar creativitat i promoure el pensament crític a través de les metodologies de CLIL i ABP. Els tres centres treballaran diferents projectes a través de les seves biblioteques escolars. Quan les condicions ho permetin es preveuen fer 6 mobilitats. Formació per a professorat en ABP, Narració Digital i Pensament Crític. També es preveu fer 3 visites de bones pràctiques per visitar biblioteques escolars amb metodologia ABP i AICLE. S’utilitzarà la plataforma eTwinning per compartir les activitats i fer-ne un bon seguiment.

El proyecto es un consorcio liderado por el Centro de Recursos Pedagógico de la Garrotxa junto con las escuelas Castanyer, Les Escomes y el IE Greda. El objetivo del proyecto es poder ver y visitar bibliotecas escolares que funcionan como eje del aprendizaje, como un espacio de conocimiento y como un espacio de fácil acceso a la información para inspirar creatividad y promover el pensamiento crítico a través de las metodologías AICLE y ABP. Los tres centros trabajan diferentes proyectos a través de las bibliotecas escolares. Hay previstas 6 movilidades: 3 cursos de formación de ABP, Digital Storytelling y Critical Thinking; 3 job-shadowing para ver buenas prácticas en bibliotecas escolares con metodología ABP y AICLE. En eTwinning se compartirán las actividades acordadas y se hará la difusión de estas.

The project is a consortium led by a Centre for Educational Resources in Olot, together with 3 schools: Castanyer, Les Escomes and IE Greda (high school and primary school). The aim of the project is to visit school libraries that work as the centre of the main teaching-learning activities, the temple of knowledge and the place to access information to inspire artistic creativity and promote critical thinking through PBL and CLIL methodologies. The three schools will work on different literacy activities connected to their PBL projects and carried out in their school libraries. There have been 6 mobilities planned. On the one hand, courses for teachers connected to PBL, Digital Storytelling and Critical Thinking, and on the other, 3 Job-Shadowings to visit school libraries that use PBL and CLIL methodologies. The eTwinning platform will be used to publish the activities of the project as well as keep a track of the different school projects.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *