Projecte de la biblioteca

Des de la biblioteca escolar volem animar la lectura:

-Promovent la lectura com font de plaer                                                                                                – Fent una organització pel bon funcionament i utilització de la biblioteca                                 – Proveir de recursos per tal d’aconseguir que la biblioteca sigui un espai d’aprenentatge.

A més volem:                                                                                                                                                 . . donar suport als processos d’ensenyament-aprenentatge                                                                     . programar activitats i propostes interessants que acostin els lectors als llibres                                . formar els nostres alumnes perquè puguin ser usuaris autònoms de qualsevol biblioteca a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació.                                       . fomentar l’hàbit i el gust a la lectura                                                                                                          . desenvolupar el pla de lectura del centre                                                                                                . donar eines i recursos al professorat per treballar la lectura amb l’alumnat                                    . desenvolupar l’autonomia de l’aprenentatge                                                                                          . formar als nostres alumnes en la lectura de materials digitals: cinema, tv, fotografia,……

ACTIVITATS

.l préstec de llibres                                                                                                                                         .  motxilles viatgeres de P3 a 2n                                                                                                                    .’apadrinament  lector entre P5 i 5è  i 1r amb 6è                                                                                      . bibliopati                                                                                                                                                          . lectura diària a la classe, mitja hora a l’inici de la tarda                                                                          . el conte del mes per Educació Infantil                                                                                                         . visita d’autors                                                                                                                                                 . concurs en veu alta de 4t i 6è                                                                                                                     . jocs  florals per Sant Jordi                                                                                                                             . realitzar xerrades als pares sobre la importància de la lectura

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

La comissió de biblioteca està   formada per un membre de cada cicle a més de la persona responsable de la biblioteca Neus Albesa