Normativa de préstec

El préstec de la biblioteca Miquel Martí i Pol és el següent:

  • Alumnes del cicle superior: dilluns de 11:00 a 11:30 h
  • Alumnes de 4t : dimarts de 11:00 a 11:30 h

Per fer ús d’aquest servei els alumnes hauran de portar el seu carnet de biblioteca.

Poden reservar un llibre, sempre que no tinguin un altre llibre en préstec.

La devolució del seu llibre de lectura potser qualsevol dia de la setmana. S’haurà de deixar a la capsa de devolució de llibres amb el full que han omplert el dia que el van agafar, per tal que la bibliotecària pugui realitzar correctament la devolució.

En cas que un alumne no torni el llibre en el termini establert podrà la biblioteca sancionar al nen o la nena.

Si perd un llibre de la biblioteca el nen o nena haurà de portar un exemplar igual o de característiques similars.