NORMATIVA D’ÚS I D’ACCÉS

curs 2023-2024

La Biblioteca segueix un horari i unes normes d’ús.

Hi ha uns requisits per a poder realitzar els préstecs, les devolucions i l’ús d’aquest espai.