Aprendre música

Aprendre Música és una colecció d ‘activitats dirigides a l’aprenentatge del llenguatge musical, creades per Octavi Soler, professor de música de primària de la Comunitat Valenciana. Els recursos que es publiquen en aquesta pàgina estan dirigits a l’Educació Infantil i Primària, tot i que poden ser útils en Escoles de Música i cursos preparatoris del Conservatori per a nens. Les activitats i jocs poden ser utilitzats en aules d’informàtica, aules de música equipades amb ordinador i fins i tot a casa per a reforçar els continguts de música impartits en els centres d’estudis.

Les activitats s’aniran desenvolupant progressivament en sis nivells d’introducció de conceptes del llenguatge musical:

1r nivell: Activitats de discriminació auditiva al voltant de les qualitats del so: greu/agut, timbre, etc. Lecto-escriptura musical amb les notes la sol mi i les figures i cel·lules rítmiques bàsiques: negra, silenci de negra i parella de corxeres.

2n nivell: Lecto-escriptura en l’àmbit do-la, i els mateixos continguts rítmics anteriors, als que s’afegeix la blanca i els conceptes d’accent musical i compàs.

3r nivell: Lecto-escriptura en l’àmbit d’octava. Compassos binaris de 2 i 3 pulsos. Cèl·lula rítmica de quatre semicorxeres. Formes musicals simples.

4t nivell: Lecto-escriptura en l’àmbit d’octava i re agut. Compassos binaris de 2, 3 i 4 pulsacions. Cèl·lules rítmiques de corxera a contratemps, negra amb puntet i corxera, síncopa. Conceptes de to i semito, interval melòdic, frases conclusives i suspensives, tònica i dominant.

5è nivell: Lecto-escriptura en l’àmbit de dominant (sol greu – sol agut). Compassos compostos, combinacions rítmiques amb corxeres i semicorxeres, modus major i menor, intervals harmònics.

6è nivell: Tonalitats de sol i fa major, re i mi menor. Funcions tonals. Acords.

One thought on “Aprendre música

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *