QUÈ FEM?

foto-pel-treball-bloc-300x225 Garantir la continuïtat dels aprenentatges escolars: planificant el procés educatiu de l’alumne d’acord amb els mestres del centres educatius d’origen per tal de seguir les mateixes pautes de treball i vetllant perquè l’alumnat no perdi la il·lusió d’aprendre; impulsant la utilització de les TIC per potenciar la comunicació dels alumnes amb els seus companys/es mitjançant el correu electrònic i Internet.

Ajudar a entendre la malaltia i l’entorn hospitalari: facilitant i compartint informació sobre les malalties i el seu tractament; identificant els elements més rellevants de l’hospital i el seu funcionament; donant l’oportunitat als infants i joves de compartir les seves pors i/o angoixes vers la malaltia i la seva situació; col·laborant com a escola de totes les propostes que sorgeixen de l’hospital; creant un clima de confiança i col·laboració amb el personal del a planta.

Donar suport a l’alumnat i a les famílies en aspectes afectius i emocionals: ajudant a les famílies a intervenir positivament davant la malaltia per mitjà de l’atenció i l’escola; fent de nexe d’unió entre els dos àmbits educatius: l’aula hospitalària i l’escola d’origen (i si cal, el mestre d’atenció domiciliària); fent participar als pares, mares i familiars en la tasca educativa i especialment lúdica de l’aula; oferint a l’alumnat un marc per poder atendre les necessitats emocionals, afectives, cognitives i de relació amb els altres; fent de l’entorn més proper al nen/a un lloc més agradable i alegre (ambientant el passadís i l’aula).

p1000744-1-150x150Així doncs, l’Aula Hospitalària esdevé un espai on s’estimula l’aprendre a aprendre, les relacions amb els altres companys/es, el respecte a les diferències i, en definitiva, donada la voluntarietat de l’assistència a classe, és bàsic crear un lloc ple de possibilitats on es trobin a gust i tinguin ganes de tornar.