Fonts

 

NORMATIVA

Lectures de batxillerat 2016-2020. (Departament d’Ensenyament). pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/batxillerat/documents/Lectures-de-batxillerat-2016-2020.pdf

Lectures prescriptives (Departament d’Ensenyament). Actualització gener 2012. pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0491e0d6-205b-4679-a757-1043a052571a/Lectures_batx_2010-2014.pdf

 

ANTOLOGIES

Antologia de poesia catalana (Sebastià Pons, Institut Joan Fuster)
http://blocs.xtec.cat/catpoesia/

Antologia de poesia catalana (Lluís Rius, edu365.cat). Fora de servei.
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/catalana/poesia/
http://www.edu365.cat/batxillerat/versals/poesia/index.html

Antologia de poesia catalana
http://bojosperlalite.blogspot.com/

Antologiapoetica. Fora de servei
http://antologiapoetica.wikispaces.com/

Poesia Catalana
http://poesiacatalanabatxillerat.blogspot.com/

Antologia de la poesia catalana (2a edició). Pere MiG.
https://elageminada.files.wordpress.com/2014/06/antologia_2ed.pdf

 

CANÇONS I RECITACIONS

Música de poetes (UOC)
http://www.musicadepoetes.cat/lletra/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Inici

Corpus Literari Digital (Càtedra Màrius Torres)
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/fonoteca/edigsa/index.php

 

ENLLAÇOS

Antologia de poesia catalana
http://www.xtec.cat/~meixarc3/Poesia/Webs_poesia.htm